вівторок, 27 лютого 2018 р.

Рекомендації з розвитку мислення  1. Учіть дитину вирішувати інтелектуальні завдання за допомогою дії, заохочуючи ініціативу, стимулюючи до­питливість, намагання діяти з різноманітними предме­тами, бажання дізнаватись про них щось нове.
  2. Знайомство з навколишнім світом повинно супро­воджуватись постановкою простих завдань: здогадатись (як скласти? як зібрати із частин ціле?), порівняти (біль­ше, менше, довше, коротше і т.д.), встановити зв'язки (у
    теплі
    сніг тане, вологий пісок краще ліпиться), узагаль­нити.
  3. Застосовуйте такі стимулюючі засоби, як   повто­рення задачі, роз'яснення умов, пояснення логіки розумової дії.
  4. Учіть думати самостійно, послідовно розміркову­вати, робити висновки.
  5. Розвивайте мовлення дитини в будь-якій розумовій діяльності.
  6. Для підвищення швидкості реакції та гнучкості мислення перед проведенням вправ та ігор доцільно зробити інтелектуальну „розминку (актуальні  запитан­ня, які ведучий може підібрати на власний розсуд).

Немає коментарів:

Дописати коментар