вівторок, 27 лютого 2018 р.

Мнемотехніка – технологія ефективного засвоєння інформації

(консультація для вихователів)
   «Навчайте дитину яким-небудь невідомим йому словами –
вона буде довго і марно мучитися,
але зв'яжіть двадцять таких слів з картинками,
і вона їх засвоїть на льоту».
К. Д. Ушинський

Спробуйте хоча б на пару хвилин уявити ситуацію, коли ви отримуєте величезні обсяги нової інформації, яку потрібно запам`ятати, а вам ніяк не вдається зв`язати її зі своїм попереднім життєвим досвідом. І ось тоді на допомогу приходить мнемотехніка.
Мнемотехніка – система спеціальних прийомів, що забезпечують ефективне запам'ятовування, збереження і відтворення інформації. Ці методи об'єднує одне: будь-яка робота будується від простого до складного. Роботу з мнемотехніки необхідно починати з найпростіших мнемоквадрат, послідовно переходити до мнемодоріжка і мнемотаблиця.
Як працюємо з мнемо таблицями:
- Педагог разом з дитиною уважно розгляда­ють таблицю і картинки, які на ній зображені. Кілька разів повторюють назви предметів, що містять звук, над опануванням якого пра­цюють.
- Педагог промовляє скоромовку, вказуючи на відповідні картинки. Повторює кілька разів.
- Педагог з дитиною по черзі відтворюють частину тексту, що відповідає ряду картинок. Повторюють кілька разів. Потім виконують те саме з іншою частиною тексту.
- Дитина самостійно відтворює текст, користу­ючись мнемотаблицею.
- Дитина самостійно відтворює текст без опо­ри на мнемотаблицю.
- Проводиться гра "Задом наперед": користую­чись мнемотаблицею, дитина починає з остан­ньої картинки відтворювати текст, який у кінце­вому підсумку повинен мати той самий зміст, що й початковий варіант.
Завдання:
1. Розвивати уміння розуміти та розповідати текст за допомогою графічної аналогії.
2. Розвивати у дітей розумову активність, кмітливість, спостережливість, вміння порівнювати, виділяти істотні ознаки.
3. Розвивати у дітей психічні процеси: мислення, увага, уява, пам'ять.
4. Сприяти вирішення винахідницьких завдань казкового, ігрового, екологічного, етичного характеру.
5. Навчати дітей правильному звуковимовленню.
6. Виховувати у дітей потребу в мовному спілкуванні для кращої адаптації в сучасному суспільстві.

Немає коментарів:

Дописати коментар