вівторок, 27 лютого 2018 р.

Рекомендації з розвитку пам'яті1. Постійно підтримуйте інтерес дитини до навколиш­нього світу, звертайте увагу на нові об'єкти; називайте те, що дитина сприймає, пов'язуйте сприйняте з її минулим досвідом.

2. Застосовуйте ейдотехнічні методи, які дають змогу розвивати пам'ять на імена, числа, обличчя, запахи,
тактильні відчуття. Особливістю цих методів є: 

  • якнайбільше яскравості, емоційності;
  • візуалізація образів;
  • деталізація образів;
  • якнайменше логічності.
3. Учіть мнемічним способам запам'ятовування, та­ ким як повторення, промовляння вголос, опора на вже знайоме, осмислена опора на зовнішні допоміжні засоби (картинки, слова, графічні символи, наочні моделі), смислове групування.

Немає коментарів:

Дописати коментар